ROZSÁHLÉ POŽÁRY V IZRAELI

26.11.2016

KKL - JNF sází lesy po celém Izraeli. Před 86 lety Čechoslováci vysázeli v Izraeli Masarykův les. BĚHEM 3 DNŮ VZNIKLY POŽÁRY LESŮ PO CELÉM IZRAELI!   Řada z požárů byla založena žháři. POMOZTE HASIČŮM! POMOZTE NÁM OBNOVIT VYHOŘELÉ LESY! Pošlete pomoc na č.ú. 153159004/2700 vedený u UniCredit Bank. Finanční prostředky jsou okamžitě odesílány na pomoc hasičům KKL a na obnovu jejich zničeného materiálu. V další etapě budou využity na vyčištění požářišť, na jejich rekultivaci a na výsadbu nových lesů. Podrobnosti, foto a video na http://www.kkl-jnf.org/about-kkl-jnf/green-israel-news/november-2016/fires-israel-11-2016/   Žhářské útoky viz foto níže: Na dvou místech byly v těchto dnech nalezeny pohraniční policií žhářské přípravky. Bylo to v lese Hazorea. Dvě taková zařízení byla 20m od sebe a byla přivázána ke stromu.