VIDEO - Studenti pomohou obnovit Masarykův les v Izraeli

12.8.2019