Tu Bi-Švat 5780/2020

13.2.2020

Hostitelem večera byla Jeho Eminence, kardinál Dominik Duka, svými slovy ocenil aktivity KKL-JNF a aktivity spojené s výsadbou nových stromů v Izraeli. Spolupořadatelem byl Senát Parlamentu ČR, který zastupoval pan Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu, ten mluvil o píli a úsilí lidí, kteří se zasloužili, za uplynulé více než století, o přeměnu bažin a úhoru v úrodnou půdu a o jejich nezlomném úsilí tuto obdělanou půdu ubránit. Poté vystoupil pan Michal Pacovský, prezident KKL-JNF v České republice, který poděkoval všem sponzorům a zamyslel se nad významem svátku Tubišvat pro dnešní generaci. Mikrofon předal čestnému hostu večera, Jeho Excelenci Danielu Meronovi, velvyslanci státu Izrael.

V překrásných prostorách paláce zazněla také hudba, Josef Kšica zahrál na cembalo a Jan Thuri na hoboj, skladby Motlitba ose šalom a další, sklidily potlesk účastníků.

Kolem kulatého stolu zavládlo milé veselí, když si vzal slovo Karol Efraim Sidon, vrchní zemský rabín, a provedl nás, se  svým skvělým přednesem, zvyklostmi svátku Nového roků stromů. Slavnostním přípitkem na obnovu Masarykova lesa v Izraeli ukončila slavnostní část Michaela Vidláková. Ta je dcerou Jiřího Laušera, zakladatele kibucu Sarid, který sousedí s Masarykovým lesem. Michaela zvedla sklenku na počest všech, kteří se o les starají, na ty, kteří na les přispívají a na zdraví všech přítomných.

Každý z účastníků dostal od pořadatelů večera, výboru KKL-JNF, pamětní list. Ten získali všichni účastníci zakoupením vstupenky na tu-bi-švatový večer, ta byla ve výši ceny dvou stromů. Voňavé víno od Michlovských a báječné občerstvení spřátelené Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga ze Žďáru nad Sázavou, daly večeru pravý gurmánský punc. Těšíme se na rok 2021, kdy budeme slavit 130. výročí založení KKL-JNF.

Fotogalerii z Tu Bi-Švatu naleznete zde.