Charitativní společenský večer "Společná budoucnost"

28.2.2023

U příležitosti 120. výročí založení KKL a židovského svátku Tu bi-švat, tedy Nového roku stromů, se 6. února 2023 konal v prostorách Černínského paláce v Praze charitativní společenský večer "Společná budoucnost". Večer pod záštitou ministerstva zahraničích věcí a ministra Jana Lipavského uspořádal Český fond KKL. Výtěžek večera bude použit na další projekty ve prospěch Masarykova lesa v Izraeli. Mezi pozvanými byli i zástupci Mendelovy univerzity v Brně.

Účastníky společenského večera přivítal Jiří Kozák, 1. náměstek ministra zahraničních věcí, ve svém projevu oceňovali spolupráci a toleranci na všech úrovních, které nebývají běžné.

Dále k hostům promluvil prezident české pobočky KKL Michal Pacovský, který poděkoval všem, kteří na výsadbu nových stromů, vyčištění stávajících porostů i zřízení naučné stezky Masarykova lesa přispěli. Sponzoři večera

Vrchní zemský rabín Karol Sidon stručně vysvětlil, co je Nový rok stromů, a ukázal, co se při této příležitosti jí a pije.

Další, kdo si svým srdečným vystoupením získal návštěvníky slavnostního večera, byla Michaela Vidláková. Mezi zakladatele kibucu Sarid patřil i její otec, sama od roku 2016 dává spoustu energie do jeho revitalizace. /link na článek v Xantypě/

Mimořádným okamžikem večera bylo předání ceny JERUZALEM AWARDS Pavlovi Smutnému, prezidentovi Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Cenu předala paní Gusti Yehoshua-Braverman, členka Světové sionistické organizace pro aktivity v diaspoře.

 

"V lese se sází směs stromů, které KKL-JNF doporučuje pro sever Izraele. Nejčastěji to jsou olivovníky, borovice a cypřiše," informovala Zoša Vyoralová, výkonná ředitelka Českého výboru Židovského národního fondu KKL-JNF, novináře. Díky vybraným prostředkům dobrovolníci v lese obnovili cesty, vybudovali odpočinkové zóny a umístili lavičky. Sama přispěla ke svátečnímu duchu večera, když předala jeden stromek Michalovi Pacovskému k jeho narozeninám.

Masarykův les založili Čechoslováci v roce 1930 na počest svého prvního prezidenta a také jako dar k jeho 80. narozeninám. Peníze na koupi půdy a výsadbu 13.000 stromů se tehdy vybraly díky sbírce. Stromek v Masarykově lese je možné koupit i dnes /link na koupi stromku/.

První skupina dobrovolníků z České republiky, včetně lesnických odborníků a studentů z Mendelovy univerzity v Brně, kácela nežádoucí vegetaci v zarostlém lese v roce 2018. Druhá skupina odjela o rok později sázet nové stromky. Zatím poslední etapou bylo otevření naučné stezky připomínající život a dílo prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a jeho syna Jana v létě roku 2022. Jeden Masarykův les je také součástí arboreta ve školním lesním podniku ve Křtinách u Brna. Díky stejnému jménu se zrodila i spolupráce městyse Křtiny a kibucu Sarid, jejich oficiální partnerství bude stvrzeno podpisem letos na podzim.

Židovský národní fond, který se prezentuje pod hebrejsko-anglickou zkratkou KKL-JNF, vznikl v roce 1901 s cílem vykupovat půdu v Palestině. Dnes patří k jeho hlavním projektům výsadba stromů a zalesňování ve snaze zamezit rozšiřování pouště nebo ji zmenšit. Celkem už fond vysadil díky prostředkům vybraným od dárců z celého světa na 250 milionů stromů.

V historické budově Černínského paláce zazněly tradiční židovské melodie v podání dětských umělců i violoncellový koncert v interpretaci Dominiky Weis Hoškové a Jiřího Hoška.

Na závěr večera přijal Michal Pacovský šeky od sponzorů. Jejich štědré příspěvky budou využity již na podzim, při plánovaném oficiálním slavnostním otevření obnoveného Masarykova lesa.

Následovala neformální část večera, skvělá bílá a červená vína od partnerů večera a kuchyně s nabídkou košer občerstvení. Mimořádným zážitkem byla prohlídka historických prostor Černínského paláce.

Večerem provázela Linda Salajková.

 

Fotografie ze splečenského večera naleznete zde