Pomozte Izraeli

12.12.2016

Požáry v Izraeli jsou sice již uhašeny, ale práce na obnově právě začíná. Stovky lidí ztratili domy, tisíce hektarů lesa jsou zničeny a zdroje izraelských záchranných složek jsou vyčerpány.   Židovský národní fond je zde stále, před, při i po požárech a každý den se snažíme zlepšovat život v Izraeli. Pracujeme přímo v terénu. To to čím jsme a co přesně děláme. Židovský národní fond je i Vaším hlasem v Izraeli.   Úzce spolupracujeme s našimi partner v terénu a zjišťujeme potřeby a určujeme priority.   Pokud nám pomůžete, Vaše peníze budou použity pro potřeby Izraele takto: - 10 milionů dolarů na nákup požárního vybavení, - 550 nových hasičských vozidel, každé za 125.000 dolarů, - 10 nových hasičských stanic, každá za 1 milion dolarů, - umístění samohasících systémů do postižených národních parků - nové požární pozorovatelny, - nouzovou pomoc při zajištění dočasného bydlení a při opravách obydlí a provozoven, - prostředky na obnovu lesů. Přidejte se k nám – Udělejte něco – Přispějte Pomoci můžete následovně: poslat finanční příspěvek na náš účet č. 153159004/2700 vedený u UniCredit Bank poslat libovolnou částku přímo na podporu hasičů zasadit strom nebo pomoci přímo KKL-JNF v Izraeli zde