Pomozte Izraeli

12.12.2016

Fire-Rebuild-Banner.jpg

Požáry v Izraeli jsou sice již uhašeny, ale práce na obnově právě začíná. Stovky lidí ztratili domy, tisíce hektarů lesa jsou zničeny a zdroje izraelských záchranných složek jsou vyčerpány.

 

Židovský národní fond je zde stále, před, při i po požárech a každý den se snažíme zlepšovat život v Izraeli. Pracujeme přímo v terénu. To to čím jsme a co přesně děláme. Židovský národní fond je i Vaším hlasem v Izraeli.

 

Úzce spolupracujeme s našimi partner v terénu a zjišťujeme potřeby a určujeme priority.

 

Pokud nám pomůžete, Vaše peníze budou použity pro potřeby Izraele takto:

- 10 milionů dolarů na nákup požárního vybavení,

- 550 nových hasičských vozidel, každé za 125.000 dolarů,

- 10 nových hasičských stanic, každá za 1 milion dolarů,

- umístění samohasících systémů do postižených národních parků

- nové požární pozorovatelny,

- nouzovou pomoc při zajištění dočasného bydlení a při opravách obydlí a provozoven,

- prostředky na obnovu lesů.

Přidejte se k nám – Udělejte něco – Přispějte

Pomoci můžete následovně:

poslat finanční příspěvek na náš účet č. 3910537003/5500 vedený u UniCredit Bank

poslat libovolnou částku přímo na podporu hasičů

zasadit strom

nebo pomoci přímo KKL-JNF v Izraeli zde