Spolupráce

Naším posláním není pouhé sbírání prostředků na výsadbu lesa, ale také osvětová a vzdělávací činnost a podpora dalších projektů KKL. Proto je možné po dohodě uspořádat např. přednášku, či vzdělávací výlet do Izraele. Jako příklad můžeme uvést úspěšné ekumenické mise se zaměřením na historii a ekologii, které každoročně pořádáme.

Pro více informací nás prosím kontaktujte pomocí formuláře.

Významní sponzoři výsadby lesa v Izraeli

Děkujeme tímto všem větším i menším firmám i jednotlivcům za jejich dary, s jejichž pomocí můžeme v Izraeli obnovovat les stávající i vysazovat les nový a udělat tak společně tuto nádhernou zem ještě krásnější a zelenější.

BigBoard - partner
Česko-izraelská smíšená obchodní komora
Městská část Praha 2
Pat Shoes
Český Rozhlas
Divadlo Ungelt
Tatra
Kibbutz SARID
AXONIA
CEMACH
OCEAN SHIPPING
EXE