KLL-JNF

Zasaďte svůj stromek

Masarykův les je dnes živoucí dar prezidentu Masarykovi, jako symbolické gesto díků za jeho zásluhy v boji proti antisemitismu. Na počest Tomáš Garrique Masaryka (1850-1937), prvního československého prezidenta, a jako dar k jeho 80. narozeninám, občané Československa (nejen Židé) vysadili jeden z prvních lesů, který byl pojmenován po tomto státníkovi.

1.

2.

Váš e-mail potřebujeme jen pro účely platby. Nebude nikde vystaven a ani jej nebudeme poskytovat nikomu dalšímu.

3.


Pro certifikát potřebujeme Vaše jméno:

:
:

4. Přejít k platbě

Kliknutím na tlačítko níže souhlasíte se zpracováním poskytnutých údajů pro účely vystavení darovacího certifikátu.

K odeslání příspěvku bude využita služba ePlatba, která Vás přesměruje na internetové bankovnictví Vaší banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti Comgate Payments a.s.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Odesláním platby dává dárce příjemci platby souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.