Masarykův les

  1. Masarykův les - úvod
  2. Příběhy a osobnosti
  3. Postup revitalizace
  4. Mapa

DSC-0038.JPG

Masarykův les je dnes živoucí dar prezidentu Masarykovi, jako symbolické gesto díků za jeho zásluhy v boji proti antisemitizmu. Na počest Tomáše Garrique Masaryka (1850-1937), prvního československého prezident, a jako dar k jeho 80. narozeninám, občané Československa (nejen Židé), vysadili jeden z prvních lesů, který byl pojmenován po tomto státníkovi. Les z olivovníků, sosen a cypřišů byl vysazen nedaleko kibucu Sarid (založeného emigranty z Československa a východní Evropy). Slavnostní ceremonie se odehrála v dubnu 1930, za účasti československého gen. konzula a představitele Jišuvu (reprezentanta židovského obyvatelstva u britské správy) Menachema Usiškina (1863-1941), který také v té době vedl také KKL-JNF. T. G. Masaryk věřil ve svobodu a v právo na sebeurčení a sdílel vize sionistického hnutí a KKL-JNF. To také mnohokrát potvrdil při své návštěvě tehdejší Britské mandátní Palestiny

Masarykův les, který se nachází v údolí Jezreel, na severu Izraele, byl založen v r. 1930 na základě sbírky organizované Československým výborem KKL-JNF. Za prostředky, které byly tehdy vybrány, byla zakoupena půda a na ní vysázeno na 13.000 sazenic lesa věnovanému prezidentu Masarykovi. Masarykův les navazuje na větší Balfourův les, který je na jižních svazích Nazaretských vrchů, rovněž v blízkosti kibucu Sarid a severně od vesnice Genigar. Po téměř devadesáti letech les vyžaduje kompletní revitalizaci, dosázení a očištění od náletů. Rádi bychom také připravili důstojné místo, které by připomnělo vztah našeho prvního prezidenta k této zemi. Areál by však neměl být samoúčelný a měl by sloužit i potřebám odpočinku a relaxace obyvatel okolních sídel a jako turistický cíl.