Ekumenická mise 2018

28.12.2017

Na jaře příštího roku uspořádá český výbor KKL ve spolupráci s cestovní kanceláří Alea Tours další z úspěšných ekumenických misí do Izraele. V pořadí již desátá ekumenická mise se zaměřením na ekologii a historii proběhne ve dnech 18. – 25. března 2018.
Pro bližší informace kontaktujte paní Zošu Vyoralovou na e-mailové adrese zosa@email.cz nebo na čísle 602703653.