TU BI-ŠVAT 2016/5776 NA ŽOP

23.2.2016

Český výbor KKL-JNF ve spolupráci se Židovskou obcí v Praze uspořádal v podvečer 24. ledna 2016 velmi důstojnou oslavu Nového roku stromůTU BI-ŠVAT. Sederem oslavy nás v zaplněné jídelně restaurace Šalom provedl s laskavostí a humorem sobě vlastním vrchní zemský rabín pan Karol Efraim Sidon. Prezident KKL v ČR pan Michal Pacovský přivítal mezi přítomnými paní ministryni Michaelu Marksovou, zástupce izra­elské ambasády pana Erana Yuvala, předsedu ŽOP pana Jana Munka, tajemníka obce pana Michala Borgese a ostatní účastníky, mezi nimiž bylo plno mladých lidí i rodin s dětmi.

Za výbor KKL bych ráda poděkovala nejen skvělému fotografovi panu Petru Balajkovi, mistru zvukaři panu Davidu Kummermanovi, ochrance a hlavně za již tradičně skvělou květinovou výzdobu celého sálu paní Marii Pazourkové a paní Viktorce Lychynské s kolektivem za přípravu ovocných talířů a pokrmů a vlastně všem, kteří nám pomáhali jak v pokladně, tak i vedení kuchyně atd. Vřelý dík vám všem. A jak se říká – příští rok v Jeruzalémě, tak si můžeme říct – příští rok opět v restauraci Šalom!

 

Zoša Vyoralová