KKL v České republice

Krátce po vzniku Státu Izrael se v tehdejším Československu zrodila myšlenka, založit a financovat v Izraeli Československý les. Mezinárodní vývoj a zmrazení politických vztahů s Izraelem, však tento projekt zmařily. Naše česká pobočka KKL – JNF ideu Českého lesa obnovila a sbírá finanční prostředky na jeho výsadbu v Negevské poušti, poblíže starobylého města Ber Sheva. S mimořádným ohlasem se setkalo odhalení základního kamene prvních 10 ha Českého lesa v závěru roku 2005. Od té doby se náš les rozrostl na dvojnásobek. Kromě toho jsme poskytli také mimořádnou pomoc k odstranění následků rozsáhlých lesních požárů na severu Izraele, ke kterým došlo v r. 2006, v důsledku útoků raket Hizballáhu. Své symbolické stromy v Izraeli zasadili také představitelé státu, prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, předseda vlády Mirek Topolánek, místopředseda vlády Cyril Svoboda a další osobnosti.

Myšlenka výsadby Českého lesa však není jen záležitostí židovské komunity v České republice. Podporují ji mj. také česká katolická i pravoslavná církev, jejichž čelní představitelé se např. zúčastnili charitativních setkání na podporu Českého lesa. Aktivně také pomáhají podnikatelé, municipální orgány i řada prostých občanů. Všichni chápeme, že jde o symbolický návrat ke kořenům euro – atlantické civilizace, k historii ze které také čerpala své mravní hodnoty tři největší náboženská hnutí. Společné Izraelsko – Jordánské ekologické projekty, na kterých se náš fond významně podílí, zároveň naznačují jakou cestou by se mohla ubírat mírová spolupráce v regionu.

Naše poslání však nezužujeme na pouhé sbírání finančních prostředků. Druhou stranou téže mince je naše výchovná a osvětová činnost. Již před několika lety jsme zahájili program zaměřený na pomoc Lauderovým školám v Praze.

Cílem našeho programu KKL – JNF, zaměřeného na Lauderovy školy, je zejména probudit v žácích a studentech zájem o problémy životního prostředí. Výchovným prostředkem je pak osobní účast dětí na konkrétních projektech. Tak např. v loňském roce maturitní ročník gymnázia strávil týden v Izraeli, kdy vedle návštěv historických a náboženských památek, studenti poznali některé realizované projekty a zejména sami pomáhali s údržbou Českého lesa a se sbíráním odpadků v lese. Studenti tak v reálu viděli, jak probíhá zazelenění pouštní krajiny a mnozí z nich také na vlastní oči mohli vidět výsledek svého dlouholetého přispívání do modrobílých kasiček na stromy pro Izrael. KKL také pořádá pro žáky a studenty, ve spolupráci s vedením LŠ, semináře a přednášky o své činnosti a ekologických projektech v Izraeli. Vyvrcholením každoroční spolupráce je pak společná oslava svátku stromů – Tu Bišvat.

Jiným naším projektem je vydání knihy izraelského národního hrdiny Avigdora Kahalaniho, který výjimečnou formou popisuje události roku 1973. (Informaci o knize připojuji samostatně.) Prvním českým vydáním této knihy bychom rádi nejen připomněli 60. výročí založení státu Izrael, ale také obrátili pozornost k mírové budoucnosti na Středním východě. Ve spolupráci všech států oblasti na ekologických projektech totiž vidíme jedinou možnou variantu dalšího vývoje. Konec konců, mottem knihy také je, že „kdyby na Golanech byly lesy, nebyla by válka, neboť lesem tanky neprojedou“.