KLL-JNF

Kontakt

Pokud chcete přímo přispět na zalesnění dalšího kusu Izraele a vyrvat tak půdu poušti, zde jsou potřebné údaje:

Cena zasazení jednoho stromku v Izraeli je 350 Kč.

Nejjednodušším způsobem je odeslat platbu za stromek (stromky)
na účet KKL ČR:
č.ú.: 3910537003/5500, vedený u Raiffeisen Bank

For foreign payments:

IBAN: CZ74 5500 0000 0039 1053 7003
SWIFT (BIC): RZBCCZPP
Banka/bank name: Raiffeisen Bank

Za všechny příspěvky předem děkujeme!

Židovský národní fond - KKL-JNF
Čelakovského sady 433/10
120 00, Praha 2
E-mail: Bartoskova@frydl-servis.cz